Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, tạo sự thống nhất cao(*)

10:22, 07/12/2022
NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà!

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng gửi tới các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn thể các bậc cử tri và Nhân dân tỉnh nhà những lời chúc tốt đẹp nhất.

Quyết định sát, đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023 ảnh 1
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Thưa kỳ họp!

Từ đầu năm 2022 đến nay, với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 1 kỳ họp thường lệ và 5 kỳ họp chuyên đề, thông qua 84 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phục vụ hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh. Trong đó có những nhiệm vụ mang tính đột xuất, cấp thiết, quan trọng như: Triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;…

Để chuẩn bị nội dung kỳ họp lần này, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Công tác thẩm tra của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đã được thực hiện sớm, nghiêm túc, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng; đồng thời tổ chức nhiều cuộc khảo sát để thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra, chất vấn. Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp liên quan đã tích cực phối hợp, nghiêm túc tiếp thu, giải trình thỏa đáng. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.  

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, tập trung thảo luận, phân tích bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2022, những kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học có giá trị thực tiễn; cùng với đó nhận diện, dự báo tốt tình hình trong thời gian tới để xem xét, quyết định sát - đúng các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cơ bản và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2023.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận và xem xét thông qua 19 dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết bảo đảm nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thuận cao khi quyết nghị, tạo thuận lợi, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.
Các đại biểu dự kỳ họp.

Thứ ba, Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số cơ quan, đơn vị trình tại kỳ họp theo quy định.

Kỳ họp này sẽ xem xét 2 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021.

Kỳ họp sẽ tiến hành phiên chất vấn với hai nội dung được Nhân dân và cử tri đặc biệt quan tâm gồm: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ; việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu quả. Bên cạnh đó, đề nghị các đại biểu dành sự quan tâm, thảo luận về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh để đại biểu, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có sự theo dõi, giám sát đầy đủ hơn.

Để hoàn thành tốt chương trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận tại Tổ và Hội trường, tham gia chất vấn, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, để tạo sự thống nhất cao Hội đồng nhân dân quyết định đúng pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương được Hội đồng nhân dân tỉnh mời dự kỳ họp tham gia đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Kỳ họp.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức đường dây điện thoại trực tuyến để tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh - truyền hình tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để chuyển tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động tại nghị trường đến các cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do BBT đặt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện