Trong nước

Quốc hội dự kiến giám sát việc sử dụng nguồn lực phòng chống dịch COVID-19

20:16, 23/05/2022
Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19… là 1 trong 4 vấn đề được Quốc hội xem xét lựa chọn để thực hiện giám sát chuyên đề năm 2023.

Chiều ngày 23-5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày trước Quốc hội tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Bên cạnh các nội dung giám sát thường xuyên, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề nghị xem xét báo cáo giám sát chuyên đề; xem xét báo cáo của UBTVQH về việc thực hiện kiến nghị giám sát của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH nếu có…

Tại kỳ họp 6 (tháng 10-2023), UBTVQH đề xuất tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cũng tại kỳ họp này, UBTVQH đề nghị Quốc hội giám sát kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá 2 năm 2021-2022; kết quả 2 năm (2022-2023) thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2022; tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2022.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

Toàn cảnh kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, khai mạc sáng nay 23-5
Toàn cảnh kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, khai mạc sáng nay 23-5

Về nội dung giám sát chuyên đề năm 2023, Tổng thư ký Quốc hội cho biết trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội tổng hợp theo 10 nhóm lĩnh vực với 121 vấn đề thuộc trách nhiệm của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Theo đó, UBTVQH đã tiến hành lựa chọn các chuyên đề giám sát theo quy trình chặt chẽ, lựa chọn bốn chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn hai chuyên đề để giám sát tối cao trong năm 2023. Hai chuyên đề còn lại UBTVQH sẽ tổ chức giám sát. Cụ thể bốn chuyên đề giám sát, UBTVQH trình Quốc hội xem xét, quyết định gồm:

Chuyên đề 1: Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Chuyên đề 2: Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chuyên đề 3: Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chuyên đề 4: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, UBTVQH cũng kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH, Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong hoạt động giám sát.

Tiếp tục đổi mới, giám sát “đúng” và “trúng”, chỉ rõ địa điểm, quy rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Việc xây dựng, ban hành nghị quyết về giám sát, chất vấn cần gọn, rõ, có các tiêu chí định lượng, mốc thời gian, trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát” – Tổng Thư ký Quốc hội nêu.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện