4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675354804808b0
0
/kinh-te/
Kinh tế
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc

Chủ trì cuộc giao ban với các Hội doanh nghiệp, doanh nhân trong chiều nay (18/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã yêu cầu chính quyền cơ sở phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

19:25, 18/01/2019