4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c07301679734f7bd0586
0
/quang-cao/
Quảng cáo
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bảng giá quảng cáo, dịch vụ năm 2020 trên sóng Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và Trang TTĐT truyenhinhnghean.vn

Căn cứ QĐ số 621/QĐ-PTTH ngày 15/11/2019 của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An về việc Ban hành Bảng giá Quảng cáo, Dịch vụ năm 2020 trên sóng Phát thanh, Truyền hình Nghệ An và trang TTĐT truyenhinhnghean.vn

14:17, 02/12/2019