4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c07301679734f7bd0586
0
/quang-cao/
Quảng cáo
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bảng giá quảng cáo lời và phát thanh năm 2019

Bảng giá quảng cáo lời và phát thanh năm 2019 được thực hiện Theo QĐ số 788 /QĐ-PTTH ngày 12/12/2018 của Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An bắt đầu từ ngày 01/01/2019

15:08, 17/01/2019
  • Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thông báo Bảng giá quảng cáo, dịch vụ năm 2016 trên sóng PT-TH Nghệ An (Theo QĐ số 885a/QĐ-PTTH ngày 30/11/2015 của Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An Thực hiện từ ngày 01/01/2016 - Đã bao gồm 10% thuế GTGT)

     
    16:11, 07/09/2015