4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a2610167534e382f0877
0
/multimedia/
Multimedia
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đội xe “0 đồng” vận chuyển hàng vào tâm dịch ở Tương Dương

Để kịp thời vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm vào tâm dịch bản Chằm Puông, huyện Tương Dương đã thành lập đội phản ứng nhanh để vận chuyển hàng hoá cấp phát cho các lực lượng cũng như người dân đang thực hiện cách ly.

16:40, 24/07/2021