4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a2610167534e382f0877
0
/multimedia/
Multimedia
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Nhiệm kỳ 2015-2020, dù chịu sự tác động của nhiều yếu tố không thuận từ khách quan lẫn nội sinh, nhưng với quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An và với tinh thần "Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển", tỉnh Nghệ An đã cơ bản thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.   
                 

12:29, 14/10/2020