4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa468e5ae000168fe4c05f70e60
4028eaa46735a26101675354804808b0
/kinh-te/nghe-an-xuc-tien-dau-tu/
Nghệ An xúc tiến đầu tư
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn dịch chuyển sản xuất tới Nghệ An

Trong xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang diễn ra sôi động, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng hấp dẫn để đón nhận dòng vốn dịch chuyển đó.

21:32, 18/05/2021