4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101674e211b9904e4
0
/thoi-su-chinh-tri/
Thời sự - Chính trị
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong xây dựng và phát triển văn hóa

Đó là một trong những yêu cầu của đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi làm việc sáng nay (24/5), giữa Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung về "Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" với Tỉnh ủy Nghệ An.

12:10, 24/05/2019