4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675354804808b0
0
/kinh-te/
Kinh tế
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tân Kỳ cấp trợ giá 6,3 tấn cá giống cho nông dân 4 xã trên địa bàn

Dự kiến, đợt này huyện Tân Kỳ sẽ cấp 6,3 tấn cá giống, gồm các loại như trắm trôi mè chép và 70.000 con rô phi đường nghiệp cho 4 xã Nghĩa Phúc, Tân Xuân, Hương Sơn và xã Tân Hương.

17:09, 27/02/2020