4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675354804808b0
0
/kinh-te/
Kinh tế
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hủy nhiều đoàn tàu khách qua miền Trung

Ngày 19/10, ngành đường sắt chỉ vận hành tàu chặng Hà Nội - Vinh, TP HCM - Huế, hủy nhiều chuyến tàu Thống Nhất.

16:26, 19/10/2020