4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675354804808b0
0
/kinh-te/
Kinh tế
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nông dân Nghĩa Đàn mạnh dạn chuyển đổi nuôi bò 3B

Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hoá, nhiều hộ nông dân ở huyện Nghĩa Đàn đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò 3B. Đây là mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế và là hướng đi mới giúp các hộ nông dân, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

08:50, 21/04/2021