4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675354804808b0
0
/kinh-te/
Kinh tế
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bộ Công Thương đề xuất điện một giá, cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Bộ Công Thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ "điện một giá" và phương án 5 bậc thang để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn.

08:06, 11/08/2020