4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa4679b32c401679b66a3c41df7
0
/an-toan-giao-thong/
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thực hư thông tin học phí lấy bằng lái xe năm 2020 sẽ tăng cao

Học phí lấy bằng lái xe tăng cao chỉ là đồn thổi để “dụ dỗ” người học. Năm nay chỉ có bộ câu hỏi sát hạch lái xe tăng số lượng câu hỏi.

18:07, 26/02/2020