4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa4679b32c401679b66a3c41df7
0
/an-toan-giao-thong/
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tự đâm vào cột mốc, 5 người thương vong

Vụ tai nạn đã làm 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thường nặng.

16:38, 12/07/2019