4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101673a78f04b01d7
0
/
Trang chủ
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Nghệ An Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Nghệ An
Cách đây 96 năm, ngày 21/6/1925, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là tiếng nói trách nhiệm, tâm huyết của nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Dự báo thời tiết
Nghệ An
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Nghệ An
Cách đây 96 năm, ngày 21/6/1925, báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là tiếng nói trách nhiệm, tâm huyết của nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Bộ Thông tin-Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Tăng viện cho Hà Tĩnh, cán bộ y tế Nghệ An lấy khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm
Sau khi vào tăng viện cho Hà Tĩnh chống dịch, 52 cán bộ ngành y tế Nghệ An đã chia làm 2 tổ và tham gia lấy khoảng 4.000 mẫu tại phường Thạch Quý và xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).
Tăng viện cho Hà Tĩnh, cán bộ y tế Nghệ An lấy khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm