4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753505dfa088d
4028eaa46735a2610167534f39af0880
/tu-lieu/
Tư liệu
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Joe Biden - người sẽ đối đầu “sinh tử” với Trump trong bầu cử Mỹ 2020

Xuất thân từ gia đình công nhân, ứng viên Dân chủ Mỹ Joe Biden hạ quyết tâm không để ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2.

11:39, 07/06/2020