4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167974472fe0683
0
/bao-chi-va-cuoc-song/
Báo chí và Cuộc sống
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thông báo số 2 Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI

Toàn bộ hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ XXVI được tổ chức tại toà nhà điều hành và sản xuất chương trình Đài Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh.

18:41, 28/07/2021
  • Đây là hoạt động nhằm tôn vinh sự đóng góp cũng như chia sẻ góc nhìn của những tay máy chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các PV, BTV, KTV đối với các các vấn đề của đời sống xã hội thông qua tác phẩm ảnh thời sự, nghệ thuật, các video Clip.
    18:40, 28/07/2021
  • Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân ở các bản làng vùng sâu, vùng xa; trong các ngày từ 23-26/7, Đài PT-TH Nghệ An đã bàn giao và triển khai lắp đặt cụm loa nghe xem và 1 đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Con Cuông.
    09:37, 27/07/2021
  • Sáng 19/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ra lễ mắt trang Thông tin điện tử Công an Nghệ An. 
    12:13, 19/07/2021