Báo chí và Cuộc sống

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024

09:50, 27/05/2024
Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về công tác dân vận, lan tỏa phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; phát hiện, phản ánh chân thực, sinh động về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, làm nguồn cảm hứng để các nhà báo, cán bộ và nhân dân sáng tạo nên nhiều tác phẩm báo chí chất lượng.

Chi tiết thể lệ Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024:

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện