4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa4688489db0168a1c274e53f14
4028eaa46735a26101675351b1c00897
/doi-song-xa-hoi/tot-doi-dep-dao/
Tốt đời đẹp đạo
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Diễn Châu ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên”

Huyện Diễn Châu đã tổ chức ra mắt mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và chung tay xây dựng NTM” tại giáo họ Yên Thịnh, xứ Đông Tháp, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu.

13:08, 30/03/2019