4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016754324e460b68
0
/doanh-nghiep-tu-gioi-thieu/
Doanh nghiệp tự giới thiệu
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Du học nghề - Xuất khẩu lao động kỹ thuật cơ hội mở cho học sinh, sinh viên

Mỗi năm Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung có hàng ngàn sinh viên ra trường thất nghiệp. Số còn lại, xin được việc thì cũng làm trái ngành nghề đã học và thu nhập không cao. Vậy nên ngày càng nhiều học sinh, sinh viên lựa chọn đi Du học hoặc Xuất khẩu lao động kỹ thuật có tay nghề. Xu hướng này đã mở ra cho học sinh, sinh viên Việt Nam một cơ hội mới, một cuộc sống mới!

15:17, 29/07/2020