4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753cff6160921
0
/giao-duc/
Giáo dục
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Không tham gia tổ chức thi tốt nghiệp THPT khi người thân là thí sinh

Một trong những tiêu chuẩn và điều kiện đối với người tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là không được có người thân dự thi.

18:09, 05/06/2020