4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a261016753cff6160921
0
/giao-duc/
Giáo dục
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An được hỗ trợ xây dựng trường học an toàn

Bộ GDĐT vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-BGD&ĐT, kết nối nguồn lực xã hội để xây dựng trường học an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2021-2025.

16:39, 22/01/2021