4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675404c27009bb
0
/goc-anh/
Góc ảnh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hang Thắm Nàng Màn: Danh thắng ở Con Cuông được xếp hạng cấp tỉnh

Thắm Nàng Màn là một hang động đá vôi thuộc địa bàn bản Nà Pha, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, được hình thành do quá trình phong hóa Karst cách đây hàng trăm triệu năm với diện tích khoảng 1800m2. Hang có cấu trúc dạng vòm, có hệ thống hang ngầm xuyên thủy và nhũ đẹp.

15:30, 28/06/2019
  • Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài liên tiếp trong nhiều ngày, khiến nhiều diện tích lúa rẫy của bà con nông dân huyện Kỳ Sơn không thể mọc mầm, một số diện tích gieo trước đã bị chết cháy, nhiều hộ đồng bào đang đối mặt với nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng.
    09:17, 28/06/2019
  • Huyện Thanh Chương hiện có 4500 ha chè công nghiệp, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho trên 5 ha chè bị cháy hoàn toàn, trên 400 ha chè bị sém đang có nguy cơ bị cháy, chết nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài. 
    08:20, 28/06/2019
  • Do nắng nóng khốc liệt kéo dài, đỉnh điểm có những nơi lên tới 42 độ C, hàng ngàn người dân Đô Lương đã đổ xô ra sông Lam tắm mát, giải nhiệt. 
    08:38, 27/06/2019