4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167973444b50571
0
/hoat-dong-ntv/
Hoạt động NTV
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
NTV triển khai thiết bị, công nghệ sản xuất chương trình truyền hình mới

Nhằm nâng cao chất lượng các chương trình NTV, chiều 23/5, Đài PT-TH Nghệ An tổ chức đợt đào tạo chuyển giao công nghệ và bàn giao thiết bị hỗ trợ sản xuất chương trình truyền hình.

16:50, 23/05/2019