Hoạt động NTV

UBND TP Vinh trả lời nội dung NTV phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do dự án mương nước thi công dở dang

17:54, 18/04/2024
Ngày 17/4, UBND TP Vinh đã có văn bản số 2046, trả lời thông tin Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An phản ánh trong chương trình thời sự ngày 10-3-2024 về tình trạng: Ô nhiễm môi trường do dự án mương nước thi công dở dang tại khối 11, phường Quán Bàu, thành phố Vinh. 

Trước đó, ngày 30/3/2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An đưa tin: Ô nhiễm môi trường vì dự án mương nước thi công dở dang tại khối 11, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với nội dung: Mương thoát nước thải tại khu vực tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lê Ninh, thành phố Vinh thi công dang dở, còn 30m không được xây dựng dẫn đến chưa được đấu nối đồng bộ, gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các hồ sơ liên quan, UBND thành phố Vinh có ý kiến như sau:

1. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng đường Lê Ninh, thành phố Vinh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vinh quản lý, điều hành; được UBND thành phố Vinh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 6126/QĐ-UBND ngày 01/11/2010, trong đó có hạng mục mương thoát nước đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do không giải phóng mặt bằng được 5 hộ gia đình cơi nới, lấn chiếm nên đến nay còn 30m chưa thực hiện được và không đấu nối đồng bộ hệ thống thoát nước.

2. Để xử lý tồn tại nêu trên, UBND thành phố Vinh đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực lô đất N-61 và N-62 thuộc Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng đường Lê Ninh, thành phố Vinh tại Quyết định số 1502/QĐ- UBND ngày 12/5/2023, trong đó có nội dung điều chỉnh hướng tuyến và điểm đấu nối của mương thoát nước thải nói trên cho phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

3. Ngày 18/8/2023, UBND thành phố Vinh đã có Công văn số 4491/UBND- QLĐT giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vinh chỉ đạo đơn vị thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch tái định cư phục vụ GPMB xây dựng đường Lê Ninh, thành phố Vinh tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của Dự án này để đảm bảo việc tiêu thoát nước của khu vực, thuận lợi cho sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Vinh đang thực hiện các quy trình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

UBND Thành phố Vinh thông tin để Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An biết và cảm ơn sự quan tâm của Đài./. 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện