4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/
Truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Cuộc thiên di chưa bình yên
17:03, 23/10/2020
Phim tài liệu: Cuộc thiên di chưa bình yên - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Lang Linh, Hoàng Sơn, Thu Hiền, Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An.