4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/
Truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Gỡ khó cho chăn nuôi đại gia súc
16:47, 30/09/2019
Gỡ khó cho chăn nuôi đại gia súc - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Nguyễn Thương - Phương Thảo -Trọng Hùng - Như Lành - Trung tâm VHTT-TT Tân Kỳ