TV & Video Hoạt động NTV
Phim ca nhạc: Đôi mắt sông Lam
16:18, 20/10/2022
Phim ca nhạc: Đôi mắt sông Lam - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Quốc Nam - Trung Kỳ - Thanh Thảo - Đình Tuấn - Phòng Văn nghệ - Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An