TV & Video Hoạt động NTV
Đảng viên "thà ít mà tốt"
15:39, 20/10/2022
Đảng viên "thà ít mà tốt" - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Mai Hương - Quốc Toàn - Hữu Song - Phúc Hữu - Trần Lịch - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An