TV & Video Hoạt động NTV
Báo động tình trạng bỏ hoang đồng ruộng
15:49, 20/10/2022
Báo động tình trạng bỏ hoang đồng ruộng - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Văn Hùng - Thanh Giang - Ngọc Sơn - Thanh Nga - Lê Long - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An