TV & Video Hoạt động NTV
Lựa chọn
15:47, 20/10/2022
Lựa chọn - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Hoài Thanh - Thế Toản- Lang Linh- Ngọc Sơn - Thanh Nga - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An