4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d487f61674
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/ca-mua-nhac/
Chương Trình Ca - Múa - Nhạc
TV & Video Hoạt động NTV
Câu chuyện về Cha
16:46, 23/10/2020
Chương trình ca nhạc: Câu chuyện về Cha - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Ngọc Hà, Khánh Thuỳ, Như Phong, Thanh Sơn, Trung Kỳ, Duy Khánh, Thanh Thảo, Đình Tuấn - Phòng Văn nghệ Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An.