4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d487f61674
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/ca-mua-nhac/
Chương Trình Ca - Múa - Nhạc
TV & Video Hoạt động NTV
Lối về trên đỉnh sương mây
23:21, 28/09/2019
Lối về trên đỉnh sương mây - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Như Phong, Thanh Sơn, Quốc Nam, Khánh Thuỳ, Khánh Ly, Thái Sơn, Bá Rê, Y Sềnh, Bá Thưởng, Huy Hoàng - Đài PT-TH Nghệ An