4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64b94510223b
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/tin-tuc/
Tin tức
TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 2: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

Tiếp theo thông báo số 1, Ban tổ chức thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

19:37, 23/06/2020