4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64b94510223b
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/tin-tuc/
Tin tức
TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 2 Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ XXVI

Toàn bộ hoạt động chính của Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ XXVI được tổ chức tại toà nhà điều hành và sản xuất chương trình Đài Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh.

18:41, 28/07/2021