TV & Video Hoạt động NTV

Danh sách chi tiết các tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 27 - năm 2022

17:45, 25/10/2022
Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh -Truyền hình Nghệ An đã trao 7 giải Vàng, 19 giải Bạc, 25 giải Đồng ở cả 2 loại hình Phát thanh và Truyền hình cho các tác giả, nhóm tác giả.

Danh sách chi tiết các tác phẩm đạt giải tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 27 - năm 2022:

 

 

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm