4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d7d2631836
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/danh-cho-thieu-nhi/
Chương Trình Dành Cho Thiếu Nhi
TV & Video Hoạt động NTV
Hành trình khát vọng
20:38, 28/09/2019
Hành trình khát vọng - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Phương Thuý, Lê Xuân, Quốc Nam, Thanh Sơn, Duy Khánh, Thanh Thảo, Hữu Hoàng, Trung Kỳ, Huyền Trang, Thanh Long, Văn Mạnh, Hải Ninh, Huy Hoàng, Đình Tuấn - Phòng Văn nghệ Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An