4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d09a7d15d1
4028eaa46b3131a9016b77cf9311156d
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/phat-thanh/cau-chuyen-truyen-thanh/
Câu Chuyện Truyền Thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Hành trình của một thủ khoa
15:35, 30/09/2019
Hành trình của một thủ khoa - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của tác giả: Thanh Thủy - Thu Trang - Đài TT-TH Hoàng Mai