TV & Video Hoạt động NTV
Tới bến
19:18, 20/10/2022
Tới bến - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Khắc Giang - Hữu Lương - Ngọc Ánh - Trung tâm VHTT&TT Thị xã Cửa Lò