TV & Video Hoạt động NTV
Nước đổ chân tường
09:05, 24/10/2020
Câu chuyện truyền thanh: Nước đổ chân tường
Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
Nhóm tác giả: Thanh Thủy - Thu Trang - Huyền Nga - Trung tâm VHTT&TT Hoàng Mai
NTV