4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64b9ce692268
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/
Tác phẩm dự thi
TV & Video Hoạt động NTV
Tác nghiệp vùng biên

Chùm ảnh dự thi của nhóm tác giả: Khánh Ly - Thế Toản, Đài PT-TH Nghệ An ghi lại khoảnh khắc tác nghiệp ở huyện biên giới.

22:00, 24/10/2020
 • Phóng sự: Chuyện đằng sau một giải thưởng
  Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
  Tác giả: Kim Dung - Trung tâm VHTT và TT Nam Đàn
  16:22, 24/10/2020
 • Phóng sự: Cần hay không thú y viên cơ sở?
  Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
  Tác giả: Thuý Tình - Trung tâm VHTT và TT Nam Đàn
  16:21, 24/10/2020
 • Phóng sự: Khát vọng Huồi Thum
  Tác phẩm tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 25
  Tác giả: Thái Sơn - Thanh Long - Nguyễn Hương - Phòng Văn nghệ - Giải trí
  15:14, 24/10/2020