TV & Video Hoạt động NTV
Người nối nhịp cầu ý Đảng lòng dân
19:36, 20/10/2022
Người nối nhịp cầu ý Đảng lòng dân - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Kế Kiên - Sỹ Hiệp - Trung tâm VHTT&TT Qùy Châu