TV & Video Hoạt động NTV
Người tâm thần ngoại trú - Thương trong nỗi lo
19:30, 20/10/2022
Người tâm thần ngoại trú - Thương trong nỗi lo - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Cẩm Thuỳ - Thanh Xuyên - Thanh Nga - Phòng Chuyên đề