TV & Video Hoạt động NTV
Người dân vùng lũ - Đi cũng dở ở thì lo
19:12, 20/10/2022
Người dân vùng lũ - Đi cũng dở ở thì lo - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Duy Khánh - Trung tâm VHTT&TT Kỳ Sơn