4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64ba438d2295
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/hoi-dap/
Hỏi đáp
TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 3 - Liên hoan phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 24-2019

Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 24 năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 03 tháng 10 năm 2019.

16:17, 20/09/2019