4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64ba438d2295
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
/lien-hoan-ptth/hoi-dap/
Hỏi đáp
TV & Video Hoạt động NTV
Thông báo số 3: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

Ban tổ chức thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020.

08:23, 14/09/2020