TV & Video Hoạt động NTV

Thông báo số 1: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

07:41, 23/05/2020
Để chuẩn bị tốt cho Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020, Ban tổ chức thông báo một số thông tin và quy định để các phòng chuyên môn Đài Tỉnh, các Đài và Trung tâm Truyền thông các Huyện, Thành phố, Thị xã và các ngành trong tỉnh chủ động thực hiện

 

 

 

Download Thông báo số 1 

 

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm