TV & Video Hoạt động NTV

Thông báo số 2: Liên hoan PT-TH tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020

19:37, 23/06/2020
Tiếp theo thông báo số 1, Ban tổ chức thông báo một số thông tin tới các đơn vị tham gia Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nghệ An lần thứ 25 năm 2020
 

Download Thông báo số 2

NTV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm