TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Người năm ấy
15:56, 20/10/2022
Phim tài liệu: Người năm ấy - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Ngọc Dũng - Thế Toản - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An