4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d8412019be
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/phim-tai-lieu/
Phim Tài Liệu
TV & Video Hoạt động NTV
Tướng Lê Văn Khiêu
22:02, 28/09/2019
Tướng Lê Văn Khiêu - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: THU HIỀN- SỸ ĐẠT- THÀNH TRUNG- THANH XUYÊN - Phòng Thời sự - Đài PT-TH Nghệ An