TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Cuộc thiên di chưa bình yên
17:03, 23/10/2020
Phim tài liệu: Cuộc thiên di chưa bình yên - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Lang Linh, Hoàng Sơn, Thu Hiền, Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An.
NTV