TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Nhạc sỹ Thanh Lưu - Người đưa dân ca lên sân khấu
08:44, 23/10/2020
Phim tài liệu: Nhạc sỹ Thanh Lưu - Người đưa dân ca lên sân khấu - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Lê Xuân, Thanh Sơn, Duy Khánh, Như Phong, Đình Tuấn, Kim Ngân, Hữu Hoàng - Phòng Văn Nghệ & Giải trí - Đài PT-TH Nghệ An
NTV