TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Bác Hồ của chúng ta
08:40, 23/10/2020
Phim tài liệu: Bác Hồ của chúng ta - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Khánh Ly, Sơn Hiếu, Lam Giang, Minh Tân, Sỹ Hoàn - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An
NTV