TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Ngày hôm qua
21:56, 28/09/2019
Phim tài liệu: Ngày hôm qua - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả: Ngọc Dũng - Thế Toản - Phòng chuyên đề