TV & Video Hoạt động NTV
Phim tài liệu: Đất và Người Nghi Lộc
10:16, 28/09/2019
Năm nay 2019 , huyện Nghi Lộc đón tuổi 550 năm của mình tính từ thời vua Lê Thánh Tông 1469 . Huyện Nghi Lộc nằm ở phía hạ lưu sông Lam và sông Cấm.. Phía Đông có biển của Lò, cửa Hội…Khí hậu khắc nghiệt đất đai cằn cỗi bởi luôn chịu sự nắng nóng của gió Lào..... Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của nhóm tác giả Hải Quang – Hoàng Lê – Ngọc Mai – Trung tâm VHTT – TT Nghi Lộc