TV & Video Hoạt động NTV
Tay sạch
13:39, 20/10/2022
Tay sạch - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của nhóm tác giả Bùi Lý - Nguyễn Thương - Trọng Hùng - Phương Thảo - Bông Mai - Trung tâm VHTT-TT Tân Kỳ