TV & Video Hoạt động NTV
3 bước, 1 việc
11:38, 08/12/2021
3 bước, 1 việc - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 26 của nhóm tác giả Bùi Lý- Nguyễn Thương- Trọng Hùng- Phương Thảo- Như Lành - Trung tâm VH TT- TT Tân Kỳ