4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b77d712161802
4028eaa46b3131a9016b77cd7d8514d5
/lien-hoan-ptth/tac-pham-du-thi/truyen-hinh/chuong-trinh-chuyen-de/
Chương Trình Chuyên Đề
TV & Video Hoạt động NTV
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã - Xu thế tất yếu từ cuộc sống
09:09, 23/10/2020
Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã - Xu thế tất yếu từ cuộc sống - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 - 2020 của nhóm tác giả Việt Anh, Minh Tâm, Mạnh Thuận, Sơn Hiếu, Lang Linh, Thế Toản, Thu Hiền, Minh Tân - Phòng Chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An.