TV & Video Hoạt động NTV
Chuyện buồn trên những rẻo cao
07:46, 22/10/2020
Chuyên đề Chuyện buồn trên những rẻo cao - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 25 của nhóm tác giả Minh Tâm- Minh Khôi- Xuân Bắc - Truyền hình Công An Nghệ An
NTV