TV & Video Hoạt động NTV
Người Mông giữ rừng
21:50, 28/09/2019
Người Mông giữ rừng - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ 24-2019 của Phòng chuyên đề - Đài PT-TH Nghệ An