4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46b3131a9016b64b82c7e220d
0
/lien-hoan-ptth/
Liên hoan PT-TH
TV & Video Hoạt động NTV
Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 24 năm 2019 Video - Bế mạc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình Nghệ An lần thứ 24 năm 2019
Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Ban tổ chức Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ 24 - năm 2019 đã chọn được 10 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Vàng, trong đó có 5 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh; 20 tác phẩm đạt giải Bạc, trong đó có 10 tác phầm phát thanh và 10 tác phẩm truyền hình.