TV & Video Hoạt động NTV
Những cây tồng lò của Đảng
20:17, 20/10/2022
Những cây tồng lò của Đảng - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Khánh Hiền - Trung tâm VHTT&TT Tương Dương