TV & Video Hoạt động NTV
Tự hào về Đảng là tự soi chính mình
19:34, 20/10/2022
Tự hào về Đảng là tự soi chính mình - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Đình Hà - Thành Trung - Thanh Hường - Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương