TV & Video Hoạt động NTV
Thước đó chính quyền, niềm tin doanh nghiệp
19:17, 20/10/2022
Thước đó chính quyền, niềm tin doanh nghiệp - Tác phẩm tham gia Liên hoan PT-TH Nghệ An lần thứ XXVII của tác giả Kim Thoa - Thu Hiền - Thanh Nga - Phòng Chuyên đề